oudercommissie

Doortje Dartel

                           Kleinschalige Kinderopvang

Oudercommissie


Om uw bijdrage te optimaliseren, werk ik nauw samen met onze oudercommissie.

Deze groep enthousiaste, betrokken ouders zie ik als een samenwerkingspartner die uw inbreng en de inbreng van alle andere ouders betrekt bij kinderopvang Doortje Dartel.


De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid.

Zij hebben een adviserende taak.


De ouders die lid zijn van de oudercommissie:

Diana Noordhuis (moeder van Lieke)

Marieke Schlepers (moeder van Caden)

Denyse Schiphuis (moeder van Florien)


De oudercommissie bestaat uit drie leden en komt één keer per kwartaal bij elkaar.

Zo organiseert de oudercommissie één keer per jaar een inspraak/thema avond voor de ouders/verzorgersContact met de oudercommissie?


de oudercommissie kunt u bereiken via

oudercommissiedoortjedartel@gmail.com